Структура за темами

 • Навчальна програма

  Типова навчальна програма з  предмета

  «Допуски та технічні вимірювання»

  з/п

  Тема

  Кількість годин

  Всього

  З них на

  лабораторно-практичні роботи

  1.

  Основні поняття та визначення

  8

   

  2.

  Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь

  8

   

   

   Всього годин:

  16

   

   

  Тема 1. Основні поняття та визначення      

  Суть стандартизації та основні відомості про взаємозаміну. Поняття про стандарт. Технічні вимоги. Категорії та види стандарту. Взаємозаміна: зовнішня і внутрішня. Поверхні: спряжені та неспряжені. Розміри: номінальний; дійсний; граничний: найбільший і найменший. Поняття про допуск розміру. Визначення допуску. Графічне зображення допусків і відхилень: нульова лінія, поле допуску. Одиниця допуску. Поняття про квалітети. Загальні відомості про посадки. Посадки в системі отвору та в системі валу. Рекомендовані посадки для всіх типів розмірів згідно стандарту. Основи технічних вимірювань.

   

  Тема 2. Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь

  Класифікація та позначення відхилення форми і розміщення поверхні. Позначення форми і розміщення згідно стандарту. Реальна та номінальна поверхня. 

  Допуск форми: поле допуску; база; позначення на кресленнях.

  Допуск розміщення: графічне зображення.  Умовне позначення форми і взаємного розміщення поверхні.

  Основні параметри шорсткості  і її позначення. Умовні позначення шорсткості поверхні.