Структура за темами

 • Навчальна програма

  Типова навчальна програма з предмета

   «Основи галузевої економіки і підприємства»

   

   

  № з/п

  Тема

  Кількість годин

  Всього

  З них на лабораторно-практичні роботи

  11

  Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

  1

   

  22

  Галузева структура промисловості народного господарства України

  2

   

  33

  Науково-технічний прогрес і економічне зростання виробництва

  2

   

  44

  Організація виробництва на підприємствах промисловості

  3

   

  55

  Підприємство як суб’єкт господарювання

  3

   

  66

  Кадри підприємства

  2

   

  77

  Продуктивність праці

  1

   

  88

  Організація і оплата праці

  3

   

   

  Всього:

  17

   

   

  Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

  Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.

   

  Тема 2. Галузева структура промисловості  народного господарства  України

  Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості України.

   

  Тема 3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання виробництва

  Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва. Формування та використання виробничої потужності підприємства.

   

  Тема 4.  Організація виробництва на підприємствах промисловості

  Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика. Організація виробничого процесу в часі. Підготовка виробництва. Суспільні форми організації виробництва.

   

  Тема 5.  Підприємство  як суб’єкт господарювання

  Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Цілі й напрямки діяльності підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. Ринкове середовище господарювання підприємств.

   

  Тема 6.   Кадри підприємства

  Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів. Визначення чисельності окремих категорій працівників.

   

  Тема 7.  Продуктивність праці

  Поняття продуктивності праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання. Мотивація трудової діяльності.

   

  Тема 8.  Організація і оплата праці

  Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу.