Front-end developer

Front-end developer

Поняття Front-end включає в себе цілий пласт мов і технологій, які використовуються для того, щоб відкрита в браузері сторінка поводилася так, як задумано. Зокрема сюди входять мови HTML, CSS, JavaScript, з якими Ви познайомитеся на даному курсі в обсязі, достатньому для працевлаштування на позиції «верстальник», «junior front-end developer», «junior javascript developer».