Структура за темами

 • Навчальна програма

  Типова навчальна програма з  предмета

  «Технічне креслення»

   

  №з/п

  Тема

  Кількість годин

  Всього

  З них на

  лабораторно-практичні роботи

  1.

  Загальні відомості про робочі креслення деталей

  6

  1

  2.

  Практичне застосування геометричних побудов

  5

  2

  3.

  Аксонометричні і прямокутні проекції

  5

  1

  4.

  Перерізи і розрізи

  5

  2

  5.

  Робочі креслення деталей

  5

  1

  6.

  Складальні креслення

  4

  1

  7.

  Схеми

  2

   

   

  Всього годин:

  32

  8

   

  Тема 1. Загальні відомості про робочі креслення деталей

    Правила оформлення креслень. Поняття про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД). Формати креслення. Рамка креслення. Основний напис. Лінії креслення. Масштаби. Основні відомості про розміри на кресленнях і вимоги до їх зображення. Поняття про три основні вигляди і їх розташування на кресленні.

  Лабораторно-практична робота

  Виконання креслення нескладної деталі з урахуванням вимог до ліній і нанесення розмірів.

   

  Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов

    Поділ відрізків на рівні частини. Поділ кола на рівні частини за допомогою таблиці хорд. Спряження. Застосування спряжень при кресленні і розмічуванні контурів деталей. Спряження двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу. Спряження дуги кола  і відрізка прямої лінії. Спряження двох дуг дугою заданого радіусу.

  Лабораторно-практичні роботи

  1. Поділ кола на рівні частини.

  2. Виконання креслень нескладних деталей, що вимагають спряження їх контурів.

   

  Тема 3. Аксонометричні і прямокутні проекції

    Утворення аксонометричних проекцій. Положення осей та порядок побудови  ізометричної та фронтальної диметричної проекції. Прямокутні проекції. Прямокутне проектування, як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій. Комплексне креслення.

  Лабораторно-практична робота

  Побудова третьої проекції нескладної деталі за двома заданими.

   

  Тема 4. Перерізи і розрізи

  Перерізи. Призначення, класифікація перерізів, правила їх виконання та позначення. Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Відмінність розрізу від перерізу. Класифікація розрізів. Позначення та розташування простих повних розрізів на кресленні. Графічні позначення матеріалів в перерізі.

  Лабораторно-практичні роботи

  1. Читання креслень нескладних деталей, що мають переріз.

  2. Читання креслень нескладних деталей, на яких виконані  повні прості розрізи.

   

  Тема 5. Робочі креслення деталей

  Зміст робочих креслень. Основні вимоги щодо робочих креслень деталей. Зображення конструктивних елементів деталей. Поняття про шорсткість поверхонь. Правила призначення шорсткості поверхонь  на кресленнях.

  Різьба. Зображення і позначення різьби на стержні та в отворі. Позначення стандартних різьб на кресленнях. Різьбове з’єднання. З’єднання за допомогою болтів, гвинтів, шпильок. Умовності та спрощення при зображенні різьбових з’єднань.

  Лабораторно-практична робота

  Читання креслень, що мають різьбові з’єднання.

   

  Тема 6. Складальні креслення

  Загальні відомості про складальні креслення. Зміст; зображення складних креслень; номери позицій і їх нанесення на складальних кресленнях. Специфікація: форма, правила заповнення. Послідовність читання складальних креслень.

  Лабораторно-практична робота

  Читання складальних креслень простих вузлів, агрегатів, устаткування.

   

   Тема 7. Схеми

  Основні відомості про схеми. Класифікація схем. Умовні графічні позначення на схемах. Правила виконання схем. Порядок їх читання.