Структура за темами

 • Загальне

  Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
  дисципліна викладається для студентів спеціальності 274 Автомобільний транспорт
  освітньо-професійної програми "Автомобільний транспорт"
  Семестр Лекцій
  Лабор.
  Практ.
  Самост.
  Підсумк. контроль
  1
  40 0 20 30 диф. залік

  Мета: опанування студентами основами знань по взаємозамінності конструктивних технічних елементів, а також їх стандартизації і визначення параметрів засобами вимірювання і контролю.

   Завдання: Завдання курсу полягають в тому, щоб у результаті його вивчення студент опанував вміння вирішувати загально інженерні задачі на основі використання основних положень ВСТВ.


  • Теоретична частина


  • Практична частина


  • Список рекомендованих джерел


  • Додаткова інформація