Структура за темами

 • Загальне

  ВЕМ та РАТ
  дисципліна викладається для студентів спеціальності 274 Автомобільний транспорт

  Семестр Лекцій
  Лабор.
  Практ.
  Самост.
  Підсумк. контроль
  V
  30 - 16 44 Дз
  Курс "ВЕМ та РАТ" передбачає вивчення взаємозв’язку надійності, довговічності та ефективності роботи автотранспортних засобів в залежності від якості палива, мастильних матеріалів і технічних рідин та грамотного їхнього застосування в процесі експлуатації. Також вивчаються шляхи покращення якості й організації технічного обслуговування автомобілів.

  • Список рекомендованих джерел

   1. Антипенко А.М., Сорокін С.П., Поляков С.О. Властивості та якість паливо-мастильних матеріалів – Харків: ЧП Червяк, 2010. – 213 с.
   2. Гнатченко І.І., Бородін В.А., Репников В.Р. автомобільні мастила, змазки, присадки: Довідник. – М.: ООО «Видавництво АСТ»; С.Пб.: ООО «Видавництво «Полігон», 2011. – 360 с.: іл.
   3. Караулов А.К, Худолій Н.Н.. Автомобильні палива. Бензини і дизелі. Асортимент і застосування : Довідник. – Київ: Журнал „Райдуга”, 2010. – 214 с.: іл.
   4. Караулов А.К., Худолій Н.НАвтомобільні мастила. Моторні і трансмісійні: Довідник. – Київ: Журнал „Райдуга”, 2009. – 436 с.: іл.
   5. Чулков П.В., Чулков І.П. Паливо і мастильні матеріали: Асортимент, якість , застосування, економіка, екологія. – М.: Політехніка, 2011. – 302 с.