Метою викладання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є формування в студентів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, що забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.

 Ландшафтний дизайн — частина дизайну, яка займається організацією оточуючого ландшафту з метою пристосування його для практичних і естетичних потреб людини. За допомогою компонентів природного ландшафту — рельєфу, ґрунтів, клімату, водних поверхонь — проектується необхідне людині природне середовище.