Будова та технічне обслуговування автомобілів (Кальмук Д.Ю.)

Будова та технічне обслуговування автомобілів (Кальмук Д.Ю.)

Курс передбачає вивчення:

 - інформаційно-вимірювальна система автомобіля;

 - бортова система контролю автомобіля;

 - форсунки автомобільних двигунів;

 - електронні системи керування двигуном;

 - система наддуву двигуна;

 - робота протиугонних систем;

 - електромобілі;

 - види трансмісій, принцип їх роботи;

 - CUNина, робота з нею;

 - будова гідравлічної підвіски. Системи керування жорсткістю підвіски;

 - управління системою курсової стійкості.Основи галузевої економіки та підприємництва

Основи галузевої економіки та підприємництва

Метою викладання навчальної дисципліни "Основи галузевої економіки та підприємництва" є формування у здобувачів професійної освіти знань, вмінь та навичок, необхідних для формування економічного мислення та розвитку хисту до підприємництва

Основи комунікацій (Чигринюк І.В.)

Основи комунікацій (Чигринюк І.В.)

Навчальна дисципліна "Основи комунікацій" спрямована на формування в учнів комунікативних навиків, психології спілкування, вміння роботи в команді, розуміння та розпізнавання маніпуляцій в сучасному комунікативному та медійному просторі.

Основи трудового законодавства (Чигринюк І.В.)

Основи трудового законодавства (Чигринюк І.В.)

Вивчення дисципліни «Основи трудового законодавства» є необхідною умовою для подальшого працевлаштування учнів.

Знання та розуміння законодавства про працю в Україні сприяють розвитку належного рівня правової свідомості, культури, що дозволяє здійснювати правове регулювання в галузі праці.

Основи матеріалознавства (Дудич Н.Л.)

Основи матеріалознавства (Дудич Н.Л.)

Матеріалозна́вство — міждисциплінарна галузь науки, яка вивчає залежність між хімічним складом, будовою і властивостями матеріалів, а також впливом на їх будову і властивості теплових, хімічних, електромагнітних та інших факторів.

Мета дисципліни — пізнання властивостей матеріалів в залежності від складу і виду обробки, методів їх зміцнення для найефективнішого використання в техніці, а також створення матеріалів з наперед заданими властивостями: з високою міцністю чи пластичністю, з доброю електропровідністю, великим електричним опором або спеціальними магнітними властивостями, а також, поєднання різних властивостей в одному матеріалі (композиційні матеріали).