Основи електроенергетики та електротехніки (Шишкін П.В.)

Основи електроенергетики та електротехніки (Шишкін П.В.)

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння здобувачами фахової передвищої освіти основних знань в сфері енергетики і електротехніки, отримання базових навичок роботи з електротехнікою і розуміння принципів функціонування енергетичної галузі.

Управління персоналом

Управління персоналом

Метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Управління персоналом» є сформування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального відбору працівників на посади, формування дієвого трудового колективу, оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу.

Основи креслення копіювання 1

Основи креслення копіювання 1

Привести 2-3 речення про дисципліну

Основи комп'ютерного дизайну (Стаднюк Н.В)

Основи комп'ютерного дизайну (Стаднюк Н.В)

Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення зі структурою і можливостями графічної програми двовимірного моделювання CorelDRAW