Основи технічної механіки та деталей машин    (Кленшин А.С.)

Основи технічної механіки та деталей машин (Кленшин А.С.)

Мета :  Курс складений  відповідно до ОП «Автомобільний транспорт» за допомогою  надання методичної завдання в опрацюванні та засвоєнні матеріалу навчальної програми. 

Завдання : Навчити виконувати  практичні  роботи, що містять перелік завдань, безпосередньо до їх виконання та перелік контрольних питань.


Спеціальна технологія (Чос С.М.)

Спеціальна технологія (Чос С.М.)

Метою дисципліни є вивчення будови і призначення автомобілів, що обслуговуються; схеми складання автомобілів; електричні і монтажні схеми автомобілів; технічні умови на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів; методи виявлення і способи усунення складних дефектів, виявлених у процесі ремонту, і складання агрегатів, складових одиниць і приладів.