Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними проблемами, одержання новітньої фахової інформації через іноземні джерела: користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-побутової, суспільно-політичної та фахової тематики, перекладу з іноземної мови на рідну текстів загальнонаукового характеру, реферування та анотування суспільно-політичної та фахової літератури рідною та іноземними мовами.