Основи електротехніки (Літковець С.П.)

Основи електротехніки (Літковець С.П.)

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти знань, умінь та навичок, необхідних для розуміння основних понять про електричне коло та його складові частини, засоби та методи електротехнічних вимірювань, будову і принцип дії електричних машин постійного та змінного струмів, засвоєння правил електробезпеки.