Викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням" є формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах

Дисципліна "Технічна експлуатація автомобілів" вивчає питання щодо: основ технічного обслуговування (ТО) автомобільного транспорту, організації робіт по ТО і поточному ремонту (ПР) автомобілів, технологічному устаткуванню для ТО і ремонту автомобілів, матеріально-технічному забезпеченню робіт і економії енергетичних ресурсів, організації зберігання автомобілів і запасних частин.