Основи трудового законодавств (Чигринюк І.В.)

Основи трудового законодавств (Чигринюк І.В.)

Вивчення дисципліни «Основи трудового законодавства» є необхідною умовою для подальшого працевлаштування учнів.

Знання та розуміння законодавства про працю в Україні сприяють розвитку належного рівня правової свідомості, культури, що дозволяє здійснювати правове регулювання в галузі праці.

Основи галузевої економіки та підприємництва

Основи галузевої економіки та підприємництва

Мета вивчення дисципліни — опанувати теоретико-методологічні та соціально-економічні основи трудових відносин у розрізі окремих галузей і сфер економіки, сформувати цілісний світогляд щодо взаємозв’язку економічних процесів у суспільстві. З огляду на це вивчення дисципліни починається з ознайомлення із системою галузей економіки. 

Основи електротехніки (Літковець С.П.)

Основи електротехніки (Літковець С.П.)

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти знань, умінь та навичок, необхідних для розуміння основних понять про електричне коло та його складові частини, засоби та методи електротехнічних вимірювань, будову і принцип дії трансформаторів, електричних машин постійного та змінного струмів, засвоєння правил електробезпеки.