Технологія електро-дугового ручного зварювання(Гриців Я.І.)Група 16; 26; 36;

Технологія електро-дугового ручного зварювання(Гриців Я.І.)Група 16; 26; 36;

Високопрофесійний зварник— це нероз'ємне з'єднання засвоєних теоретичних знань  та практичних навиків  їх спільна дія доведена до автоматизму при виконаннні зварних робіт найвищого гатунку. 

Електротехніка з основами промислової електроніки (Літковець С.П.)

Електротехніка з основами промислової електроніки (Літковець С.П.)

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти знань, умінь та навичок, необхідних для розуміння основних понять про електричне коло та його складові частини, засоби та методи електротехнічних вимірювань, призначення та види електронних пристроїв, будову і принцип дії трансформаторів, електричних машин постійного та змінного струмів, застосування постійного і змінного струмів у зварювальних роботах, засвоєння правил електробезпеки.

Основи галузевої економіки та підприємництва

Основи галузевої економіки та підприємництва

«Основи галузевої економіки та підприємництва»

Мета вивчення дисципліни — опанувати теоретико-методологічні та соціально-економічні основи трудових відносин у розрізі окремих галузей і сфер економіки, сформувати цілісний світогляд щодо взаємозв’язку економічних процесів у суспільстві. З огляду на це вивчення дисципліни починається з ознайомлення із системою галузей економіки.