Виробнича практика (Гриців Я.І.) Група 36

Виробнича практика (Гриців Я.І.) Група 36

Метою навчальної дисципліни є практична підготовка за професією «Електрозварник ручного зварювання», для набуття компетентностей та професійних навиків в сфері сучасного машинобудування

Виробниче навчання (Гриців Я.І.)Група  36;

Виробниче навчання (Гриців Я.І.)Група 36;

Метою навчальної дисципліни є практична підготовка за професією «Електрозварник ручного зварювання», для набуття компетентностей та професійних навиків в сфері сучасного машинобудування

Технологія електро-дугового ручного зварювання (Гриців Я.І.) Група 36

Технологія електро-дугового ручного зварювання (Гриців Я.І.) Група 36

Високопрофесійний зварник— це нероз'ємне з'єднання засвоєних теоретичних знань  та практичних навиків  їх спільна дія доведена до автоматизму при виконаннні зварних робіт найвищого гатунку. 

Виробниче навчання (Гриців Я.І.)Група 16; 26; 36;

Виробниче навчання (Гриців Я.І.)Група 16; 26; 36;

Метою навчальної дисципліни є практична підготовка за професією «Електрозварник ручного зварювання», для набуття компетентностей та професійних навиків в сфері сучасного машинобудування

Технологія електро-дугового ручного зварювання(Гриців Я.І.)Група 16; 26; 36;

Технологія електро-дугового ручного зварювання(Гриців Я.І.)Група 16; 26; 36;

Високопрофесійний зварник— це нероз'ємне з'єднання засвоєних теоретичних знань  та практичних навиків  їх спільна дія доведена до автоматизму при виконаннні зварних робіт найвищого гатунку. 

Електротехніка з основами промислової електроніки (Літковець С.П.)

Електротехніка з основами промислової електроніки (Літковець С.П.)

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти знань, умінь та навичок, необхідних для розуміння основних понять про електричне коло та його складові частини, засоби та методи електротехнічних вимірювань, призначення та види електронних пристроїв, будову і принцип дії трансформаторів, електричних машин постійного та змінного струмів, застосування постійного і змінного струмів у зварювальних роботах, засвоєння правил електробезпеки.

Основи галузевої економіки та підприємництва

Основи галузевої економіки та підприємництва

«Основи галузевої економіки та підприємництва»

Мета вивчення дисципліни — опанувати теоретико-методологічні та соціально-економічні основи трудових відносин у розрізі окремих галузей і сфер економіки, сформувати цілісний світогляд щодо взаємозв’язку економічних процесів у суспільстві. З огляду на це вивчення дисципліни починається з ознайомлення із системою галузей економіки.