Метою викладання дисципліни «Іноземна мова» є формування в студентів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, що забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.