ОСНОВИ КРЕСЛЕННЯ

ОСНОВИ КРЕСЛЕННЯ

              Основи кре́слення — курс креслення, в якому розглядаються прийоми і правила виконання та оформлення креслеників  деталей, конструкцій,  машин, будівель та інших технічних об'єктів.

                Графічна культура - сукупність досягнень людства в галузі створення і освоєння графічних способів передачі різної інформації в науці, техніці, мистецтві, виробництві, економіці тощо. Складовою частиною графічної культури є графічна мова. З її допомогою передається інформація про тривимірні об'єкти. За допомогою графічної мови можна подумки створювати просторові образи форми об'єктів і оперувати ними, відображати нові конструкторські, дизайнерські ідеї, архітектурні задуми, а також необхідні дані для їх втілення. Інформацію про виріб, записану за допомогою графічної мови, можна зберігати на кресленні, електро-магнітних дисках і т. п.              

                 Проектування  кресленників  виконуються на основі вичерпних  відомостей не тільки про форму та будову, а й про розміриз'єднання деталей,  матеріали, якість обробки поверхонь, необхідні для виготовлення деталей і складання виробу. На основі даних з креслеників розробляють всі інші технічні документи (карти технологічних процесів, інструкції, технічні умови та ін.), необхідні для здійснення виробничого процесу.