Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

З№ з/п

ТемаВсьогоЗ них на ЛПР
1.Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави1
2.Конституційні основи України5
3.Цивільне право і відносини, що ним регулюються1
4.Господарство і право. Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів
2
5.Праця, закон і ми2
6.Адміністративне право і адміністративна відповідальність
2
7.Злочин і покарання2
8.Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України
2
Всього годин:
17

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури

Поняття та ознаки правової держави   Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права.Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність. 
 
Тема 2. Конституційні основи України Громадянин і держава
Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.  Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.  Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. 
 
Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.  Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.
 
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються
Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.
 
Тема 4. Господарство і право Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин

Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів. 
 
Тема 5. Праця, закон і ми Право громадян України на працю
Загальна характеристика трудового права України. Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
 
Тема 6.  Адміністративнеправо Визначення та загальні положення адміністративного права
Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. 
 
Тема 7. Злочин і покарання Поняття кримінального права
Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення. Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку. 
 
Тема 8.  Правова охорона природи
Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа – людина – суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього середовища. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Остання зміна: четвер, 23 квітень 2020, 22:17