Структура за темами

 • Навчальна програма

  Типова навчальна програма з  предмета

   «Будова, технічне обслуговування та ремонт промислового устаткування»

   

  з/п

  Тема

  Кількість годин

  Всього

  З них на

  лабораторно-практичні роботи

  1

  Вступ

  1

   

  2

  Основи слюсарної справи

  60

  6

  3

  Загальні поняття про машини, деталі машин та устаткування

  14

  2

  4

  Особливості технологічного процесу ремонту устаткування

  4

   

  5

  Змащення устаткування

  8

   

  6

  Ремонт деталей, спряжень і механізмів

  44

  4

  7

  Ремонт трубопроводів та трубопровідної арматури    

  9

  2

  8

  Ремонт насосів

  12

  2

   

  Всього годин:

  152

  16

   

  Тема 1. Вступ   

  Загальні відомості про професію слюсаря-ремонтника. Історія розвитку та вдосконалення обробки металів, ремонтних технологій. Знайомство з освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника.

   

  Тема 2. Основи слюсарної справи

  Організація робочого місця слюсаря

   Устаткування слюсарних майстерень: слюсарний верстак, слюсарні лещата, стільцеві лещата, поворотні лещата, лещата з пневматичним приводом, ручні слюсарні лещата. Загальні вимоги щодо організації робочого місця слюсаря. Режим праці. Безпечні умови праці слюсаря. Протипожежні заходи.

  Площинне розмічання

   Загальні поняття. Основні визначення видів розмічання: площинне та просторове. Пристрої та інструменти для площинного розмічання. Підготовка до розмічання. Технологія площинного розмічання: нанесення розмічальних рисок, знаходження центрів кіл, розмічання кутів та уклонів, розмічання за зразком та шаблоном; загострення та заправка інструментів для розмічання;  визначення дефектів площинного розмічання.

  Лабораторно-практична робота

  Визначення та усунення дефектів площинного розмічання.

  Рубання металу

   Загальні відомості про рубання металу. Інструменти та пристрої. Технологія рубання: вибір маси молотка; рубання листової сталі на рівні губок лещат, за розмічальними рисками, вирубання заготовок з листового металу; обрубання кромок під зварювання, рубання листового і штабового металу, широких поверхонь; вирубання крейцмейселем криволінійних мастильних канавок і пазів з перевіркою розмірів вимірювальною лінійкою; рубання кольорових металів; загострення інструментів. Технологія механізованого рубання.

  Випрямляння та рихтування металу

   Загальні відомості про випрямляння та рихтування, інструменти та пристрої. Технологія випрямляння металу: правка листового та штабового металу; рихтування загартованих деталей;  випрямляння пруткового матеріалу; валів  за допомогою ручного преса; правка труб.

  Лабораторно-практична робота

  Технологія випрямляння металу.

  Згинання металу

  Загальні відомості про згинання металу; інструменти і пристрої. Технологія згинання деталей: згинання деталей з листового та штабового металу з застосуванням простих пристроїв для згинання; згинання штабового металу на ребро, згинання кромок листової сталі в лещатах, на плиті та з застосуванням пристроїв, згинання кілець з проволоки та обичайок з штабового металу; механізація згинальних робіт: три- і чотирироликовий верстат; згинання туб в пристроях та з наповнювачем, розвальцьовування труб; навивання гвинтових та спіральних пружин; визначення дефектів.

  Різання металу

  Загальні відомості про різання металу. Інструменти і пристрої. Технологія різання: різання ручними ножицями і ножівкою: різання сортового металу, листового прокату в лещатах та за рисками; розрізання труб  із закріпленням в трубозатискувачі та з накладними губками в лещатах; відрізання штабового металу від листа за рисками з поворотом полотна ножівки; різання труб труборізом і роликовими ножицями; різання листового металу ручними та важільними ножицями; різання пружинної сталі абразивним кругом. Дефекти при різанні.

  Обпилювання металу за 12-14-м квалітетами

   Загальні відомості про обпилювання металу. Напилки: види та основні елементи насічки; класифікація напилків; рукоятки напилків; догляд за напилками та їх вибір. Технологія обпилювання: широких плоских поверхонь; широких та вузьких поверхонь з перевіркою за допомогою перевірної лінійки; відкритих і закритих плоских поверхонь, спряжених під кутом 90о , під гострим і тупим кутом; паралельних плоских поверхонь, поверхонь циліндричних стержнів та фасок на них;  угнутих і опуклих  (криволінійних) поверхонь, поверхонь із перемінним радіусом кривизни, контроль  за шаблонами;  визначення дефектів. Технологія механізації обпилювальних робіт. Дефекти при обпилюванні.

  Лабораторно-практична робота

  Технологія механізації обпилювальних робіт.

  Свердління отворів

   Загальні відомості про свердління отворів. Свердла: види; загострення спіральних свердел. Технологія ручного та механізованого свердління: пристрої для встановлення та кріплення механізованого інструмента. Свердлильні верстати: управління свердлильним верстатом; вибір охолодження і змащення  при свердлінні; свердління на свердлильному верстаті наскрізних  отворів за розміткою; свердління  глухих отворів при застосуванні упорів, мірних лінійок і т.п.; розсвердлювання отворів; свердління ручними дрилями та механізованими ручними інструментами. Дефекти при свердлінні.

  Лабораторно-практична робота

  Технологія ручного та механізованого свердління.

  Нарізування різьби

   Основні поняття про різьбу. Елементи різьби. Профілі різьби. Інструменти для нарізання різьби. Технологія нарізання внутрішньої і зовнішньої різьби; нарізання правої та лівої зовнішньої різьби на болтах, шпильках та трубах; накатування зовнішньої різьби вручну;  кріплення круглої плашки у спеціальному воротку; нарізання різьби клупом з розсувними плашками; контроль зовнішньої  різьби по різьбовим калібрам; нарізання внутрішньої різьби; підготовка отворів під нарізання різьби мітчиком; особливості нарізання різьби мітчиком в наскрізних і глухих отворах; контроль різьбових отворів за різьбовими калібрами.  Визначення дефектів.

   Лабораторно-практична робота

  Технологія нарізання внутрішньої і зовнішньої різьби.

  Клепання

  Загальні відомості про клепання. Типи заклепок. Види заклепкових швів. Технологія ручного клепання: вибір діаметра отвору (свердла) під заклепку; свердління отворів під заклепки; з’єднання листів однакової і різної товщини заклепковими швами, заклепками з півкруглими, потайними та плоскими головками; визначення  довжини стержня заклепки в залежності від товщини з’єднуваних деталей. Механізація клепання. Дефекти при клепанні.

  Паяння та склеювання

   Загальні відомості про паяння та склеювання. Підготовка і вибір припоїв і флюсів до паяння. Технологія паяння: очищення і обезжирювання поверхонь; паяння легкоплавкими та тугоплавкими припоями; способи видалення залишків паяльних флюсів після паяння; перевірка якості паяних з’єднань. Лудіння невеликих деталей.  Технологія склеювання: вибір клеїв для клеєння; підготовка поверхні; нанесення клею; затвердіння клею. Контроль якості клейових з’єднань;

  Шабрування

  Загальні відомості. Шабери: плоскі, тригранні, фасонні; однобічні, двобічні; суцільні й зі вставними пластинками. Загострення та доведення шаберів. Технологія шабрування : підготовка плоских поверхонь; шабрування прямолінійних паралельних і перпендикулярних поверхонь та поверхонь, що  спряжені під різними кутами;  криволінійних поверхонь;  поверхонь, розміщених під гострими кутами; метод трьох плит. Механізація шабрування. Види дефектів при шабруванні.

  Лабораторно-практична робота

  Технологія шабрування прямолінійних паралельних і перпендикулярних поверхонь.

   

  Тема 3. Загальні поняття про машини, деталі машин та устаткування

   Загальні поняття про машини, деталі машин та устаткування

  Загальні поняття про машини, деталі машин та устаткування: машина, агрегат, механізм, складальна одиниця, деталь. Машини щодо характеру робочого процесу: двигуни, генератори, знаряддя, транспортуючі машини, керуючі машини.

  Лабораторно-практична робота

  Послідовність розбирання двигуна.

  Механізми передачі обертального руху

  Загальні поняття про передачі між валами. Пасові передачі. Ланцюгові передачі. Фрикційні передачі. Зубчаті передачі.

  Механізми перетворення обертального руху

   Гвинтові механізми. Ексцентрикові і кулачкові механізми. Кулісний механізм. Храпові механізми.

  Лабораторно-практична робота

  Технологія ремонту кулісного механізму.

  Типові деталі для передавання обертального руху

   Вали і осі. Підшипники. Муфти.

   

  Тема 4. Особливості технологічного процесу ремонту устаткування

  Правила приймання устаткування в ремонт. Розбирання на агрегати, вузли і деталі. Очищення деталей. Оцінка технічного стану деталей. Складання машин і деталей. Випробування і приймання устаткування з ремонту.

   

  Тема 5. Змащення устаткування

  Режим змащення – один із шляхів збільшення довговічності роботи машин і механізмів. Сучасні матеріали та пристрої для змащення. Технологія  змащення пристроями і механізмами для змащення: масляними насосами, фільтрами; індивідуальними і централізованими пристроями; підбір сорту мастила для швидкісних, важконавантажених механізмів і механізмів з тихим рухом; змащення зануренням та розприскуванням.

   

  Тема 6. Ремонт деталей, спряжень (з’єднань) і механізмів

  Ремонт підшипникових вузлів

   Типи підшипників, їх основні елементи. Несправності підшипників кочення. Технологія їх заміни та встановлення: послідовність демонтажу з валу чи з корпуса; підготовка до монтажу; посадка і кріплення на валу чи в корпусі, установка ущільнюючих кілець. Несправності та технологія ремонту підшипників ковзання: відновлення зношеної поверхні, пришабрення по валу, виготовлення канавок змащення;  встановлення вкладиша. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

  Ремонт валів

   Типи валів. Несправності валів та їх причини. Технологія відновлення поверхні вала, ручної шліфовки шийок вала; обпилювання та підгонки шпонок. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

  Лабораторно-практична робота

  Технологія відновлення поверхні вала.

  Складання нероз’ємних з’єднань

  Групи нероз’ємних з’єднань, їх характеристики. Технологія складання нероз’ємних з’єднань; способи та засоби стопоріння: вибір спряжених деталей; запресування втулок, пальців та інших деталей на ручних та привідних пресах. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

  Лабораторно-практична робота

  Технологія складання нероз’ємних з’єднань.

  Складання нерухомих  роз’ємних з’єднань (нарізних)

  Види  роз’ємних з’єднань. Технологія складання нерухомих роз’ємних з’єднань (нарізних): з допомогою різьбових з’єднань; фіксування  та з’єднання деталей болтами та гвинтами; затягування болтів та гайок в груповому з’єднанні; стопоріння різьбового з’єднання контргайкою, проволокою. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

  Складання шпонкових і шліцьових з’єднань

   Типи шпонкових і шліцьових з’єднань. Область застосування. Технологія складання шпонкових і шліцьових з’єднань: виготовлення шпонок, підгонка по пазу, запресування нерухомих шпонок; вибір деталей шліцьового з’єднання, притуплення гострих кромок, припилювання деталей. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

  Лабораторно-практична робота

  1.     Технологія складання шпонкових і шліцьових з’єднань.

  Ремонт муфтових з’єднань

  Типи муфтових з’єднань, основні деталі, їх дефекти і зношення. Технологія ремонту деталей муфтового з’єднання: заміна та ремонт пальців, їх шплінтування, заварювання розроблених отворів і свердління нових, розсвердлювання отвору на більший розмір в чавунній муфті з заміною пальців або вставленням в розточений отвір втулки, усунення подряпин фрикційної муфти і перевірка затягування пружин. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

  Лабораторно-практична робота

  Технологія ремонту деталей муфтового з’єднання.

  Ремонт пасових передач

   Типи та деталі пасових передач. Основні несправності. Технологія ремонту деталей пасових передач: заміна розірваних пасів клинової передачі;  з’єднання плоских пасів (склеювання, з’єднання з допомогою  металічних шарнірів або двох кутників); ремонт та вивірення положення шківів на валу. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

  Ремонт зубчатих передач

   Типи зубчатих передач, їх деталі. Види зношення зубчатих передач,  дефекти.  Технологія ремонту зубчатих передач: вибір способу ремонту в залежності від призначення передачі; ремонт тихохідних і швидкохідних передач;  заміна зубчатої пари, малого колеса, установка нового вінця; способи ремонту зубців (наплавлення зуба; переміна активно працюючого профілю; обробка зубців після наплавлення). Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

  Лабораторно-практична робота

  Технологія ремонту зубчатих передач.

  Ремонт сальникових ущільнень

   Конструкція сальникових ущільнень. Матеріал для набивки. Несправності та їх причини. Технологія ремонту та складання ущільнення: підтягування натискної втулки; заміна сальникової набивки; підгонка елементів ущільнення металевого сальникового ущільнення. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

  Ремонт фланцевих з’єднань

   Типи та конструкція фланцевих з’єднань.  Несправності та їх причини. Технологія ремонту фланцевих з’єднань: дзеркала фланців; вибір плоских прокладок і їх заміна; усунення рисок і штрихів від шабера, овальності отворів для шпильок чи болтів; заміна дефектних шпильок новими. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

   

  Тема 7. Ремонт трубопроводів та трубопровідної арматури

  Ремонт деталей трубопроводів

   Конструкція деталей трубопроводів: колін, трійників. Технологія складання та гідравлічні випробування. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

  Лабораторно-практична робота

  Технологія ремонту деталей трубопроводів.

  Ремонт відсічених клапанів

   Конструкція відсічних клапанів, їх несправності. Технологія розбирання, ремонту  та складання. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

  Лабораторно-практична робота

  Технологія розбирання, ремонту  та складання відсічених клапанів.

  Ремонт вентилів запірних для повітря, масла і води

   Конструкція вентилів запірних для повітря, масла і води, їх несправності.  Сучасні технології розбирання, ремонту  та складання. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

   

  Тема 8. Ремонт насосів

  Насоси поршневі

  Конструкція насосів поршневих, їх несправності. Сучасні технології розбирання, ремонту  та складання. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

  Лабораторно-практична робота

  Технологія  ремонту поршневих насосів.

  Насоси шестерінчасті

   Конструкція насосів шестерінчастих, їх несправності.  Сучасні технології розбирання, ремонту  та складання. Інструменти та пристосування для виконання даних робіт.

  Лабораторно-практична робота

  Технологія  ремонту шестерінчастих насосів.