Структура за темами

 • Навчальна програма

  Типова навчальна програма з предмета

  «Спеціальна технологія»  з/п
  Тема Всього
  З них на ЛПР
  1. Вступ 2
  2. Слюсарна справа 18
  3. Основи машинознавства 4
  4. Будова автомобілів 48 10
  5. Технічне обслуговування автомобілів 38 10
  6. Ремонт автомобілів 18 2
  Всього годин: 128 22

  Тема 1. Вступ

  Історія винайдення автомобіля. Значення автомобільного транспорту для народного господарства. Перспективи розвитку автомобільного транспорту в Україні та світі. Соціально-економічне та господарське значення професії. Роль професійної майстерності в забезпеченні високої якості робіт. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристокою, програмами теоретичного та виробничого навчання.
   
  Тема 2. Слюсарна справа

  Розмічання поверхні 

  Суть та призначення розмічання. Інструмент. Підготовка поверхні до розмічання. Технологія нанесення розміточних ліній та рисок. Розмічання за шаблоном. Безпека праці при нанесенні розміточних ліній.

  Рубання металу 

  Суть та призначення. Інструмент для рубання. Кути загострення різального інструменту залежно від матеріалу заготовки. Технологія та особливості рубання металу. Безпека праці при рубанні металу.

  Виправлення, рихтування та згинання металу

  Суть та призначення. Інструмент, що використовується при виправленні, рихтуванні та згинанні металу. Прийоми виконання робіт: виправлення та згинання круглого, полосового та профільного прокату, труб, виконання рихтування поверхонь. Механізація робіт. Безпека праці при виконанні виправлення, згинання та рихтування металу.

  Різання металу 

  Суть та призначення. Інструмент. Будова ручної ножівки. Технологія різання ручною ножівкою. Різання металу ножицями. Різання труб. Механізація різальних робіт. Безпека праці при різанні металу.

  Обпилювання металу 

  Суть та призначення. Інструмент. Класифікація напилків. Види обпилювання. Механізація обпилювання. Безпека праці при обпилюванні металу.

  Свердління, зенкування, зенкерування, розвірчування

  Суть та призначення. Інструмент. Прийоми виконання робіт. Безпека праці.

  Нарізування різьби 

  Типи різьб. Інструмент для нарізування  різьби. Технологія нарізування внутрішньої різьби. Технологія нарізування зовнішньої різьби. Можливі дефекти при нарізуванні різьби. Безпека праці при нарізуванні різьби.

  Клепання 

  Суть та призначення. Будова заклепки. Типи заклепок. Прийоми клепання. Технологія клепання. Можливі дефекти. Безпека праці при клепанні.

  Притирка, доводка, полірування 

  Суть та призначення. Інструмент. Абразивні матеріали. Способи притирання. Безпека праці.

  Паяння 

  Суть та призначення. Інструмент. Флюси, припої. Технологія паяння. Безпека праці.
   
  Тема 3. Основи машинознавства 

  Відомості з теоретичної механіки . Основні поняття про машини та механізми. Основні вимоги до машин та деталей: економічність, технологічність, ремонтопридатність.

  Відомості з опору матеріалів . Поняття про втомленість матеріалу. Межа виносливості. Загальні поняття про розтяг, стиск, зріз, згин та кручення. Поняття про розрахунки на міцність та жорсткість. Особливості розрахунку деталей машин. Поняття про запас міцності.

  Основні поняття про передачі. Призначення передач. Класифікація передач. Фрикційні, пасові, зубчасті, ланцюгові передачі (будова, переваги, недоліки, застосування). Муфти. Редуктори.
   
  Тема 4. Будова автомобілів

  Загальна будова автомобілів

  Класифікація автомобілів. Загальна будова автомобіля. Призначення, розташування та взаємодія основних агрегатів та механізмів автомобіля.

  Двигун

  Загальна будова і принцип роботи двигуна 

  Призначення і класифікація двигунів. Загальна будова двигуна (механізми та системи). Основні поняття роботи двигуна внутрішнього згоряння: верхня та нижня мертві точки, хід поршня, радіус кривошипа, об’єм камери згорання, робочий та повний об’єм циліндра, літраж двигуна, ступінь стиску. Багатоциліндрові двигуни.

  Кривошипно-шатунний механізм 

  Призначення кривошипно-шатунного механізму та його будова (рухомі та нерухомі деталі). Взаємодія деталей кривошипно-шатунного механізму. Кріплення двигуна до рами або підрамника автомобіля.

  Механізм газорозподілу 

  Призначення та класифікація механізмів газорозподілу. Будова та принцип дії механізмів газорозподілу з шестерневим, ланцюговим та пасовим приводом.

  Система охолодження

  Розподіл теплоти, що утворилась внаслідок згоряння паливо-повітряної суміші. Тепловий баланс двигуна. Призначення та класифікація систем охолодження. Будова та робота системи рідинного охолодження. Призначення приладів системи рідинного охолодження, місце їх встановлення та кріплення. Мастильна система  Необхідність мащення поверхонь тертя. Способи подачі масла до поверхонь тертя. Суть комбінованої системи мащення. Будова та робота системи. Розміщення приладів системи.

  Система живлення карбюраторних двигунів 

  Призначення системи. Будова та робота системи живлення карбюраторних двигунів. Розміщення та кріплення приладів системи. Будова і принцип дії найпростіших приладів системи: паливного бака, паливних та повітряного фільтрів, глушника шуму відпрацьованих газів. Впускні та випускні патрубки.

  Лабораторно-практична робота №1 (2 години)   Призначення та будова механізмів та систем двигуна. Ознайомлення з елементами механізмів та систем двигуна. Розташування та кріплення цих елементів на автомобілі.

  Система запалювання 

  Призначення та класифікація систем запалювання. Будова і принцип дії батарейної системи запалювання.

  Електрообладнання автомобіля 

  Призначення, розміщення та кріплення приладів електрообладнання автомобіля: акумуляторної батареї, генератора, стартера, контрольновимірювальних приладів, приладів системи освітлення та сигналізації.

  Лабораторно-практична робота №2 (2 години)   Призначення та будова системи запалювання та електрообладнання автомобіля. 

  Трансмісія автомобіля 

  Призначення та типи трансмісій. Призначення, розміщення та кріплення елементів механічної трансмісії: зчеплення, коробки передач, карданної передачі, головної передачі, диференціалу, півосей. Будова та принцип дії карданної передачі і півосей.

  Лабораторно-практична робота №3 (2 години)   Ознайомлення з елементами трансмісії автомобіля, їх розташування та кріплення на автомобілі.

  Ходова частина 

  Призначення ходової частини. Призначення, класифікація та будова рам автомобіля (лонжеронної та хребтової). Будова передньої неведучої осі автомобіля. Призначення, будова, місце встановлення та кріплення пружних елементів підвіски автомобіля: ресор, пружин. Призначення та кріплення амортизаторів. Призначення, будова та кріплення дискових і бездискових коліс. Призначення і будова камерних і безкамерних шин, радіальних шин.

  Лабораторно-практична робота №4 (2 години)   Призначення та будова ходової частини, їх розташуванням та кріпленням на автомобілі.

  Органи керування автомобілем Рульове керування 

  Схема повороту автомобіля. Центр повороту. Рульова трапеція. Призначення та класифікація рульового керування. Загальна будова та принцип дії рульового керування. Місце встановлення елементів рульового керування.

  Гальмівна система 

  Призначення та класифікація гальмівних систем. Загальна будова гальмівної системи (гальмівні механізми та гальмівні приводи). Будова та робота гальмівної системи з гідроприводом. Будова та робота стоянкового гальма. Місце встановлення елементів гальмівних систем.

  Лабораторно-практична робота №5 (2 години)   Призначення та будова рульового керування та гальмівної системи, їх розташуванням та кріпленням на автомобілі. Кузов автомобіля.

  Додаткове обладнання 

  Призначення та будова кузова і платформи вантажного автомобіля. Будова кузова легкового автомобіля і автобуса. Основні типи кузовів легкових автомобілів: седан, лімузин, фаетон, кабріолет, універсал, хетчбек. Призначення та будова буксирного пристрою.
   
  Тема 5. Технічне обслуговування автомобілів

  Організація технічного обслуговування автомобілів 

  Призначення технічного обслуговування. Суть планово-попереджувальної системи. Технологічний процес технічного обслуговування в автотранспортному підприємстві. Особливості процесу на станціях технічного обслуговування. Види технічного обслуговування, загальна їх характеристика та періодичність виконання. Методи організації виробництва ТО.

  Технічне обслуговування двигунів

  Технічне обслуговування кривошипно-шатунного та газорозподільчого механізмів 

  Можливі неполадки кривошипно-шатунного і механізму газорозподілу та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування.

  Технічне обслуговування системи охолодження 

  Можливі неполадки системи охолодження та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування системи охолодження (регламентні роботи). Промивання системи від накипу та шламу.

  Технічне обслуговування системи мащення 

  Можливі неполадки системи мащення та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування системи мащення (регламентні роботи). Заміна масла, промивання системи та її приладів.

  Технічне обслуговування системи живлення карбюраторних двигунів

  Можливі неполадки системи живлення карбюраторних двигунів та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування системи живлення карбюраторних двигунів (регламентні роботи). Мийка приладів.

  Лабораторно-практична робота №1 (4 години)   Технічне обслуговування двигуна.

  Технічне обслуговування трансмісії  та ходової частини автомобіля 

  Технічне обслуговування трансмісії автомобіля 

  Можливі неполадки агрегатів трансмісії (зчеплення, коробки передач, карданної передачі, головної передачі) та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування агрегатів трансмісії (регламентні роботи). Технічне обслуговування коробки передач, роздавальної коробки, карданної передачі та редуктора головної передачі. 

  Технічне обслуговування ходової частини 

  Можливі неполадки ходової частини та способи їх усунення. Технічне обслуговування рами та тягово-зчіпного пристрою.

  Лабораторно-практична робота №2 (2 години)   Технічне обслуговування агрегатів та механізмів трансмісії.

  Технічне обслуговування механізмів керування автомобілем

  Технічне обслуговування рульового керування 

  Можливі неполадки рульового керування та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування рульового керування (регламентні роботи).

  Технічне обслуговування гальмівної системи 

  Можливі неполадки гальмівної системи та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування гальмівної системи (регламентні роботи). Перевірка герметичності гідро- та пневмоприводу.

  Лабораторно-практична робота №3 (2 години)   Технічне обслуговування механізмів керування автомобілем.

  Технічне обслуговування кузова та додаткового обладнання автомобіля

  Можливі неполадки кузова і додаткового обладнання та способи їх усунення. Загальні відомості про роботи, які виконуються під час проведення технічного обслуговування кузова та додаткового обладнання (регламентні роботи). Прибирання та мийка додаткового обладнання і кузова. Кріпильні та мастильні роботи кузова та додаткового обладнання.

  Лабораторно-практична робота №4 (2 години)   Технічне обслуговування кузова та додаткового обладнання.

  Тема 6. Ремонт  автомобілів

  Система, види та методи ремонту автомобілів 

  Суть планово-попереджуючої системи ремонту. Види ремонту автомобілів та їх агрегатів (капітальний, поточний). Обособлений та необособлений методи ремонту. Організаційні форми ремонту: ремонт на універсальних та спеціалізованих постах, потокова форма ремонту.

  Організація поточного ремонту автомобілів 

  Організація поточного ремонту в автотранспортних підприємствах та на станціях технічного обслуговування автомобілів. Виробничі дільниці.

  Зношення та дефекти деталей 

  Види зношення: абразивне, гідроабразивне, газоабразивне, кавітаційне, зношення при фритинзі, окислювальне, електроерозійне; місця їх виникнення на деталях автомобіля. Параметри зношення: лінійне зношення, швидкість та інтенсивність зношення, стійкість матеріалу проти зношення. Суть процесу дефектування та його задачі. Сортування деталей при дефектуванні. Характерні дефекти деталей. Методи контролю при дефектуванні.

  Поняття про способи ремонту деталей 

  Відновлення деталей обробкою до ремонтного розміру. Відновлення постановкою додаткових ремонтних деталей. Відновлення зваркою та наплавкою. Відновлення розмірів зношених поверхонь деталей металізацією (високотемпературним напиленням). Гальванічне нарощення металу на зношені поверхні деталей. Відновлення деталей синтетичними матеріалами. Відновлення деталей пластичним деформуванням (відновлення форми, розмірів та механічних властивостей). Приклади використання кожного із способів відновлення.

  Приймання автомобілів в ремонт та їх розбирання 

  Технологічний процес капітального ремонту автомобілів. Технічні умови на приймання автомобілів у ремонт. Зовнішня мийка автомобілів та їх агрегатів. Організація розбірних робіт. Комплектування деталей  Призначення та суть процесу комплектування. Методи комплектування: повної та неповної взаємозамінності, селективний, регулювань та підгонки.

  Лабораторно-практична робота №5 (2 години)   Ремонт автомобілів.