«Історія українського мистецтва» - навчальна дисципліна, яка формує компетентності про закономірності національного історико-культурного процесу та основні досягнення українського мистецтва. Спрямована на формування загальної художньої культури і розвитку професійної ерудиції студентів спеціальності 022 Дизайн. Сприяє вихованню високого рівня художньо-естетичного смаку, креативного підходу у поєднанні традицій та новацій  професійній діяльності.